MSQ.CZ

Přeskočit navigaci


Projekty budování systémů

RYSY PROJEKTŮ

•  Postup práce výstavby systémů ve shodě se zájmy organizace
•  Respektování stávajícího systému managementu firmy
•  Odpovědnost zhotovitele za celý projekt včetně certifikace

ETAPY PROJEKTŮ

•  Analýza současného stavu
•  Stanovení míry shody s požadavky příslušných norem, plnění legislativy
•  Zpracování dokumentace
•  Zavedení do praxe, ověření
•  Interní poradenský audit, od
stranění neshod
•  Certifikační audit
•  Odstranění neshod po certifikačním auditu