KVALITA

ISO 9001 – Systémy managementu kvality

IATF 16949 – Systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu

BEZPEČNOST PRÁCE

ISO 45001 – Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BEZPEČNOST INFORMACÍ

ISO 27001 – Systémy managementu bezpečnosti informací

HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií

SVAŘOVÁNÍ

ISO 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů 

OCELOVÉ KONSTRUKCE

ČSN EN 1090-1, 2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

ČSN EN 15085-2 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel

ČD V95/5 – posouzení shody s předpisem

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic, včetně prováděcího nařízení

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Poradenství, interní audity, zákaznické audity v oblastech