PROFIL FIRMY
Naše firma působí na poli malého a středního podnikání v oblasti managamentu jakosti, životního prostředí, bezpečnosti práce, ekonomiky a informatiky.

ZÁMĚR FIRMY
Poskytování služeb vedoucí k plné spokojenosti současných i budoucích zákazníků.