PROFIL FIRMY

Naše firma působí na poli malého a středního podnikání v oblasti managmentu, kvality životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací, hospodaření s energií, ekonomiky a informatiky.

ZÁMĚR FIRMY

Poskytování služeb vedoucí k plné spokojenosti současných i budoucích zákazníků.